Feature Code

عنوان عملیات

فعال کردن

غیر فعال کردن

تغییر دادن

 

Call Forward

انتقال مکالمه (دایورت)

*722

*733

 

  از روی گوشی های تلفن رومیزی

Blacklist a number

 

غیر فعال نمودن تماس گیرنده خاص

*30

*31

 

 

Call Waiting

پشت خطی

*70

 

*71

 

 

Dial Voicemail

تماس برای گوش دادن به صندوق صوتی از یک خط دیگر

*98

 

 

مدیر باید فعال نماید

My Voicemail

 

گوش دادن به صندوق صوتی

*97

 

 

مدیر باید فعال نماید

In-Call Attended Transfer

انتقال مکالمه تماس گیرنده

*2

 

 

 

دلیل عدم پاسخگویی  پخش پیام صوتی برای تماس گیرنده

مرخصی روزانه

9901

9900

 

توسط کاربر بر روی گوشی تلفن فعال می گردد

 دلیل عدم پاسخگویی  پخش پیام صوتی برای تماس گیرنده

مرخصی ساعتی

9902

9900

 

 توسط کاربر بر روی گوشی تلفن فعال می گردد

 دلیل عدم پاسخگویی  پخش پیام صوتی برای تماس گیرنده

جلسه کاری

9903

9900

 

 توسط کاربر بر روی گوشی تلفن فعال می گردد

دلیل عدم پاسخگویی  پخش پیام صوتی برای تماس گیرنده

ماموریت اداری روزانه

9904

9900

 

توسط کاربر بر روی گوشی تلفن فعال می گردد

دلیل عدم پاسخگویی  پخش پیام صوتی برای تماس گیرنده

ماموریت اداری روزانه به منظور مراقب کنکور

9905

9900

 

توسط کاربر بر روی گوشی تلفن فعال می گردد

دلیل عدم پاسخگویی  پخش پیام صوتی برای تماس گیرنده

نبودن در محل کار برای صرف ناهار

9906

9900

 

توسط کاربر بر روی گوشی تلفن فعال می گردد

دلیل عدم پاسخگویی  پخش پیام صوتی برای تماس گیرنده

مشکل در شبکه دانشگاه

9907

9900

 

توسط کاربر بر روی گوشی تلفن فعال می گردد

دلیل عدم پاسخگویی  پخش پیام صوتی برای تماس گیرنده

حضور در کلاس درس(اساتید)

9908

9900

 

توسط کاربر بر روی گوشی تلفن فعال می گردد

 

دلیل عدم پاسخگویی  پخش پیام صوتی برای تماس گیرنده

شرکت در دوره آموزشی کارکنان

9910

9900

 

توسط کاربر بر روی گوشی تلفن فعال می گردد

 

Call Forward (remote)

انتقال مکالمه (دایورت) از راه دور

و با موبایل در ساعت اداری و غیر اداری

به منظور دورکاری

9909

9909

 

شماره گیری  02331530000 از روی موبایل فرد

احراز هویت موبایل برای آن داخلی قبل از انجام باید توسط فناوری اطلاعات برای آن داخلی ثبت شود

 Follow Me

 به منظور پاسخ در ساعات مشخصی

*21

 *21

 

 این امکان فقط برای کاربرانی که از طرف مدیر سیستم فعال گردیده است وجود دارد

 

  • (مرخصی روزانه)متن پخش شده برای تماس گیرنده برای کد 9901 : با سلام ضمن تشکر از تماس شما به اطلاع می رساند که  اینجانب هم اکنون در مرخصی روزانه می باشم و در روزی دیگر آماده پاسخگویی به شما هستم با تشکر
  • (مرخصی ساعتی)متن پخش شده برای تماس گیرنده برای کد 9902 : با سلام ضمن تشکر از تماس شما به اطلاع می رساند که  اینجانب هم اکنون در مرخصی ساعتی می باشم و تا ساعاتی دیگر آماده پاسخگویی به شما هستم با تشکر
  • (جلسه کاری)متن پخش شده برای تماس گیرنده برای کد 9903 : با سلام ضمن تشکر از تماس شما به اطلاع می رساند که  اینجانب هم اکنون در یک جلسه کاری در دانشگاه می باشم و تا ساعاتی دیگر آماده پاسخگویی به شما هستم با تشکر
  • (ماموریت اداری)متن پخش شده برای تماس گیرنده برای کد 9904 : با سلام ضمن تشکر از تماس شما به اطلاع می رساند که  اینجانب هم اکنون در یک ماموریت اداری روزانه می باشم و در روزی دیگر آماده پاسخگویی به شما هستم با تشکر
  • (ماموریت مراقب کنکور)متن پخش شده برای تماس گیرنده برای کد 9905 : با سلام ضمن تشکر از تماس شما به اطلاع می رساند که  اینجانب هم اکنون در یک ماموریت اداری روزانه به منظور مراقب کنکور می باشم و در روزی دیگر آماده پاسخگویی به شما هستم با تشکر
  • (مراجعه برای صرف ناهار)متن پخش شده برای تماس گیرنده برای کد 9906 : با سلام ضمن تشکر از تماس شما به اطلاع می رساند که  اینجانب هم اکنون برای صرف ناهار در محل کار نمی باشم و در ساعاتی دیگر آماده پاسخگویی به شما هستم با تشکر
  • (مشکل در شبکه دانشگاه)متن پخش شده برای تماس گیرنده برای کد 9907 : با سلام ضمن تشکر از تماس شما به اطلاع می رساند که  هم اکنون شبکه دانشگاه دچار اختلال می باشد و فناوری اطلاعات در حال رفع سریعتر این مشکل می باشد با تشکر از صبوری شما
  • (حضور در کلاس درس برای اساتید)متن پخش شده برای تماس گیرنده برای کد 9908 : با سلام ضمن تشکر از تماس شما به اطلاع می رساند که  هم اکنون اینجانب در کلاس درس می باشم و تا ساعاتی دیگر آماده پاسخگویی به شما هستم با تشکر
  • (مراجعه برای حضور در دوره آموزشی کارکنان)متن پخش شده برای تماس گیرنده برای کد 9910 : با سلام ضمن تشکر از تماس شما به اطلاع می رساند که  هم اکنون برای شرکت در یک دوره آموزشی کارکنان در محل کار نمی باشم و تا ساعاتی دیگر آماده پاسخگویی به شما هستم با تشکر

 

برای دایورت خط های xxx33654 به خط های 3153xxxx

 

 

#

3153xxxx

213*  

فعال کردن
    #21 غیرفعال کردن