مرکز اطلاعات، آمار و امور رایانه‌ای دانشگاه سمنان با هدف استفاده از فناوری‌های نوین در راهبری امور آموزشی، پژوهشی و مدیریتی دانشگاه در سال 1375 تاسیس گردید. با افزایش فعالیت‌های مرکز و احداث سایت رایانه‌ای مجهز در محل پردیس دانشگاه سمنان در سال 1380 مرکز به محل جدید منتقل گردید.


این مرکز از سال 1389 تاکنون مسئولیت سنگین توسعه و نگهداری شبکه‌های رایانه‌ای و اینترنت و همچنین طرح و توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری و پشتیبانی و استقرار آن‌ها در دانشگاه سمنان را به عهده داردگر چه تغییرات بنیادی در فناوری‌ها، سبب کارکردهای مختلف مرکز در 25 سال فعالیت شده است، اما هم‌اکنون هدف اصلی از فعالیت‌های مرکز، توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش‌های مختلف دانشگاه می‌باشد. بر همین اساس با درایت مدیران مجموعه و دانش و تخصص کارشناسان و کارکنان در طی این سال‌ها، دستاوردهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بسیاری حاصل شده است از جمله این که سامانه‌های دانشگاه سمنان طراحی و پیاده‌سازی شده‌اند.

مدیران مرکز فناوری اطلاعات از ابتدای تاسیس تا کنون

 

نام و نام خانوادگی

آغاز تصدی

پایان تصدی


دکتر فرشاد ورامینیان

-

1377

دکتر مسعود قدس

1377

1378


دکتر فرشاد ورامینیان

1378

1379

 

دکتر مرتضی قاضی سعیدی

1379

1382/4/7

دکتر فرزین یغمائی

1382/4/8

1383/7/5

 

دکترسیدحسن زوارموسوی

 1386/7/28

 1388/6/20

دکتر سیدحسین سیادتی

 1389/8/22

 1390/11/30

دکتر رحمان معرفت

 1391/4/24

 1392/7/1

دکتر مجید افصحی

 1392/10/7


1398/04/10


دکتر رحمان معرفت 1398/04/10 1401/11/17
دکتر علیرضا نعیمی صدیق
1401/11/17
تا کنون
x (x)