مرکز اطلاعات، آمار و امور رایانه‌ای دانشگاه سمنانبا هدف استفاده از فناوری‌های نوین در راهبری امور آموزشی، پژوهشی و مدیریتی دانشگاه در سال 1375 تاسیس گردید.. با افزايش فعاليت‌های مرکز و احداث سايت رايانه‌اي مجهز در محل پرديس دانشگاه سمنان در سال 1380 مرکز به محل جديد منتقل گرديد.


اين مركز از سال 1389 تاكنون مسئوليت سنگين توسعه و نگهداری شبكه‌هاي رايانه‌اي و اينترنت و همچنين طرح و توسعه سامانه‌های نرم‌افزاري و پشتيباني و استقرار آن‌ها در دانشگاه سمنان را به عهده داردگر چه تغییرات بنیادی در فناوری‌ها، سبب کارکردهای مختلف مرکز در 25 سال فعالیت شده است، اما هم‌اکنون هدف اصلی از فعالیت‌های مرکز، توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش‌های مختلف دانشگاه می‌باشد. بر همین اساس با درایت مدیران مجموعه و دانش و تخصص کارشناسان و کارکنان در طی این سال‌ها، دستاوردهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بسیاری حاصل شده است از جمله این که سامانه‌های دانشگاه سمنان طراحی و پیاده‌سازی شده‌اند.

مدیران مرکز فناوری اطلاعات از ابتدای تاسیس تا کنون

نام و نام خانوادگی

آغاز تصدی

پایان تصدی

دکتر فرشاد ورامینیان

-

1377

دکتر مسعود قدس

1377

1378

دکتر فرشاد ورامینیان

1378

1379

دکتر مرتضی قاضی سعیدی

1379

1382/4/7

دکتر فرزین یغمائی

1382/4/8

1383/7/5

دکترسیدحسن زوارموسوی

 1386/7/28

 1388/6/20

دکتر سیدحسین سیادتی

 1389/8/22

 1390/11/30

دکتر رحمان معرفت

 1391/4/24

 1392/7/1

دکتر مجید افصحی

 1392/10/7


1398/04/10

دکتر رحمان معرفت 1398/04/10 تاکنون