با نصب این نرم افزار با توجه به نوع سیستم عامل قادر خواهید بود Outlook  خود را به سرویس رایانامه دانشگاه به صورت اتوماتیک پیکربندی نمایید.

لازم به ذکر سرویس اتصال به   Outlook فقط برای اعضای هیات علمی فعال می باشد.

 

For Win 32bit

Axigen Outlook Connector 10.2.2.95 for Office
For Outlook 2010 SP2 and 2013 (32 bit) on Win 7, Win 8 and Win 8.1 (32 or 64 bit);
For Outlook 2010 SP2, 2013, 2016, 2019, and 365 (32 bit) on Win 10 (32 or 64 bit)

 

 

For Win 64bit

Axigen Outlook Connector 10.2.2.95 for Office x64
For Outlook 2010 SP2 and 2013 (64 bit) on Win 7, Win 8 and Win 8.1 (64 bit);
For Outlook 2010 SP2, 2013, 2016, 2019, and 365 (64 bit) on Win 10 (64 bit)