ابتدا برروی گزینه مشخص شده کلیک کنید

برای اضافه کردن اکانت خود برروی قسمت مشخص شده کلیک نمایید

   کلیک کنیدnext با انتخاب گزینه مشخص شده برروی

کلیک کنید  next  در این مرحله نیز گزینه مشخص شده را انتخاب و بر روی

1 -  نام کاربری دلخواه خود را وارد نمایید .

2 - آدرس ایمیل خود را وارد نمایید .

6 - آدرس ایمیل خود را وارد نمایید .

7 - رمز عبور ایمیل خود را وارد نمایید .

8 - برای اینکه پس از هر بار ورود نیاز به ورود دوباره پسورد نداشته باشید ، تیک این گزینه را انتخاب کنید .

و باقی فیلد ها را مطابق اطلاعات شکل وارد نمایید .

9 - نهایتا بر روی قسنت 9 کلیک نمایید .

در تب outgoing server مطابق شکل گزینه ها را تیک بزنید

در تب advanced نیز مطابق شکل گزینه های مشخص شده را وارد نمایید .

در این مرحله نیز بر روی OK کلیک نمایید و سپس next بزنید .

کار با موفقیت به اتمام رسید .