سامانه های تولید شده توسط تیم نرم افزاری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه سمنان

نرم افزار آدرس دامنه سال تولید امکانات
 سامانه آفلاین مرکز مشاوره دانشجویی، نوبت دهی مرکز
 دسترسی شبکه داخلی دانشگاه  1398   قابلیت دریافت پاسخ به صورت متنی یا صوتی، ارسال سوال صوتی یا متنی، نوبت دهی آنلاین
 سامانه مدیریت تماس های Voip  و فکس تحت شبکه
 دسترسی شبکه داخلی دانشگاه 1398
 دریافت فکس در پنل فکس به صورت pdf  یا  تصویر، قابلیت فعال کردن انتقال تماس از راه دور، پیام های دلیل عدم پاسخگویی
سامانه برگزاری مصاحبه دکتری srm.semnan.ac.ir/phdinterview 1399 ارسال مدارک، بررسی مدارک، ارسال توصیه نامه الکترونیکی، نوبت دهی آنلاین و پیامکی، برگزاری حضوری و مجازی
سامانه امضا و تأیید الکترونیکی صورت جلسات برگزاری دفاع از پایان نامه و رساله‌های دانشگاه سمنان (پارسا) thesis.semnan.ac.ir 1399 سامانه درخواست برگزاری دفاع توسط دانشجو، تایید زمان برگزاری توسط استاد راهنما، داور، مشاور، بررسی و ثبت امضا، مشاهده روند برگزاری، برگزاری حضوری و یا مجازی جلسه دفاع، ثبت نمره دفاع، تغییر عنوان پایان نامه، اصلاحات ...
سامانه آموزش مجازی دانشگاه LMS.semnan.ac.ir 1399 متصل به سیستم آموزش گلستان،ورود به کلاس های مجازی، امتحانات، تکالیف، منابع درس، جدول نمرات، همکلاسی من، حضور و غیاب اتوماتیک، نظرسنجی، اطلاعیه ها، پیام ها، گفتگو آنلاین در امتحان بین استاد و دانشجو...
راه اندازی سامانه برخط درخواست مرکز مرکز محاسبات پیشرفتهHPC hpc.semnan.ac.ir 1398 درخواست نوع سیستم عامل،نوع منابع، نوع نرم افزار، ساعت درخواست ، کسر از پژوهانه استاد یا پرداخت آنلاین توسط دانشجو،
سامانه اطلاع رسانی قاصدک معاونت آموزشی برای زمان درخواست ترفیع دسترسی شبکه داخلی مدیریت فناوری اطلاعات 1398 در سه نوبت قبل زمان موعد ترفیع به عضور هیات علمی پیامک می گردد، که درخواست ترفیع خود را شروع نماید
سامانه پرداخت آنلاین به صورت درگاه pay.semnan.ac.ir 1398 اتصال به سامانه آموزش گلستان، سامانه کارگزینی، برای ثبت لینک پرداخت آنلاین به صورت پیامکی، لینک پرداخت، بدون مراجعه به بانک توسط هر فردی
سامانه مدیریت پیامک های دانشگاه دسترسی شبکه داخلی مدیریت فناوری اطلاعات 1398 قابلیت sync  نمودن سامانه ارسال پیامک های دانشگاه با سامانه آموزش گلستان، سامانه کارگزینی، و اتصال وب سرویس سامانه های دانشگاه به آن
حذف اتوماتیک و غیر فعال نمودن سرویس در اختیار دانشجو به صورت برخط  هنگام فارغ التحصیلی
دسترسی شبکه داخلی مدیریت فناوری اطلاعات 1397
دریافت افراد شامل فارغ التحصیل به صورت وب سرویس و غیر فعال یا حذف کاربران از سامانه ها
مدیریت درخواست استفاده از پژوهانه اساتید و مدیریت مالی پژوهانه
sampad.semnan.ac.ir
1396
متصل به سامانه پژوهشی،سامانه آموزشی، سیستم کارگزینی، و قرار دادهای الکترونیکی پژوهشی، خروجی فایل پرداخت افراد
سامانه ورود یکپارچه اساتید، کارکنان و پیمانکاران به سیستم نرم افزار های تولید مدیریت فناوری اطلاعات staff.semnan.ac.ir
1396
قابلیت اتصال به زیر سیستم ها، بررسی اهراز هویت با سیستم کارگزینی، وورد یک پارچه به تمامی سامانه ها
سامانه ورود یکپارچه دانشجویان به سیستم نرم افزار های تولید مدیریت فناوری اطلاعات srm.semnan.ac.ir
1396
قابلیت اتصال به زیر سیستم ها، بررسی اهراز هویت دانشجویان، وورد یک پارچه به تمامی سامانه ها
سامانه مدیریت پرینت کارت پرسنلی اعضای عیات علمی و کارمندان دسترسی شبکه داخلی مدیریت فناوری اطلاعات 1395 قابلیت اتصال به سامانه های کارگزینی، اهراز هویت آنلاین به وسیله بارکد و تاییدیه کارت پرسنلی به صورت برخط، متصل به وب سرویس ثبت احوال
سامانه crm  مدیریت فناوری اطلاعات دسترسی شبکه داخلی مدیریت فناوری اطلاعات 1395 دسترسی به تمامی داشبورد های مدیریتی، مدیریت درخواست های فناوری اطلاعات به صورت الکترونیکی ...
فروشگاه انتشارات (کتاب) دانشگاه press.semnan.ac.ir 1394 اخبار، خرید آنلاین، پرداخت آنلاین، متصل به وب سرویس شرکت پست، قابلیت ردگیری مرسوله پستی، اتصال به سامانه کارگزینی و دانشجویی گلستان برای اعمال تخفیف دانشگاهی

 

 

 

 

 

فایل ها