سمپوزیم بین‌المللی مجازی رویکردهای زیست‌شناسی، پزشکی و علوم پایه به کووید-19 - 21-20 شهریور 1399

سمپوزیم بین‌المللی مجازی رویکردهای زیست‌شناسی، پزشکی و علوم پایه به کووید-19 - دانشگاه سمنان - انجمن زیست‌شناسی ایران 21-20 شهریور 1399 International Virtual Symposium on the Biological, Clinical and Basic Science approaches to Covid-19 (IBS-SU-Covid-19, 2020), Semnan University (SU) and Iranian Biology Society (IBS). Semnan University, September 10-11, 2020, Semnan, Iran
 سمپوزیم بین‌المللی مجازی رویکردهای زیست‌شناسی، پزشکی و علوم پایه به کووید-19   سمپوزیم بین‌المللی مجازی رویکردهای زیست‌شناسی، پزشکی و علوم پایه به کووید-19   سمپوزیم بین‌المللی مجازی رویکردهای زیست‌شناسی، پزشکی و علوم پایه به کووید-19   سمپوزیم بین‌المللی مجازی رویکردهای زیست‌شناسی، پزشکی و علوم پایه به کووید-19
تهیه کننده:

همایش مجازی برگززار شده توسط مدیریت فناوری اطلاعات

گالری عکس مرتبط

0 نظر برای این محتوا وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *