معرفی مرکز داده دانشگاه

مرکز داده دانشگاه در مهرماه ماه ۱۳۹4 بر اساس استاندارد TIA-942 TIER I، سطح یک (پایه) با نرخ دسترس‌پذیری ۹۹.۶۷۱٪ افتتاح گردید. ظرفیت این مرکز داده در سالن اصلی 8 رک 42 یونیت و همچنین در مرکز دانشگاه یک مرکز داده برای شرایط بحران (Disaster) با ظرفیت 4 رک به مرکز داده اصلی متصل گردیده.

فیبرنوری

نمایی از فیبرنوری بین قاره ای یک فیبر باز شده و برش خورده بین قاره ای

نمایی از یک مرکز داده مجهز

روش صحیح چیدمان رک ها در مراکز داده

ترافیک سامانه‌های آموزش مجازی دانشگاه‌ رایگان می باشد.

با توجه اعلام دانشگاه سمنان به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، آدرس سایت ها و پایگاه های که به منظور آموزش مجازی توسط اساتید و دانشجویان استفاده می گردد رایگان گردید .

آرشیو

دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین سیستم های هوشمند و فازی
دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین سیستم های هوشمند و فازی در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ توسط دانشگاه باهارات هند برگزار خواهد شد.
ششمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
ششمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی در تاریخ ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علم و فرهنگ در شهر تهران برگزار خواهد شد.
هفدهمین کنفرانس بین ‌المللی انجمن رمز ایران
هفدهمین کنفرانس بین ‌المللی انجمن رمز ایران در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده ریاضی برگزار خواهد شد.