به ياري خداوند قادر متعال و در مسير تحقق آرمان‌هاي دانشگاه سمنان، مركز فناوری اطلاعات دانشگاه در افق ده ساله، مركزي است با ارزش‌ها و آرمان‌هاي متعالي و توانمند با جايگاه اول علمي و فناوري در سطح دانشگاه‌هاي كشور و موفق در تحقق اهداف جامعه‌ دانشگاهي كه عمده‌ترين محورهاي مسير آينده آن به شرح زير در نظر گرفته شده است:

ارتقاء موقعيت فناوري اطلاعات دانشگاه سمنان در سطح ملي و بين المللي به عنوان يكي از دانشگاه‌هاي برتر جهان

كمك به اعضاي دانشگاه سمنان جهت افزايش سهم دانشگاه در توليد و نشر علم و توسعه مرزهاي دانش به ويژه در راستاي برنامه توسعه كشور از طريق ارايه خدمات مناسب فناوري اطلاعات

بهبود كيفيت و بالا بردن خلاقيت و نوآوري در ارايه كليه خدمات

بالا بردن دانش فني و تخصص كاركنان براي ارايه خدمات نوين