لیست اخبار صفحه :1
اتصال خوابگاه فضیلت به فیبر نوری

اتصال خوابگاه فضیلت به فیبر نوری

خوابگاه فضیلت مهدیشهر که تا کنون از طریق سیستم ADSL اینترنت خود را دریافت می نموده است ، و با کندی سرعت و قطع اینترنت همراه بودند، خوشبختانه از تاریخ 98/08/14 به اینترنت پرسرعت متصل گردید. اتصال خوابگاه به فیبر نوری مشکلات قبلی را رفع ، و دسترسی دانشجویان گرامی را تسهیل نمود.

تبدیل کلیه تلفنهای آنالوگ به دیجیتال

تبدیل کلیه تلفنهای آنالوگ به دیجیتال

کلیه خطوط تلفن دانشگاه از آنالوگ به دیجیتال (VoIP) تغییر یافت.همکاران گرامی می توانند آخرین تغییرات اعمال شده را در سامانه 118 (http://118.semnan.ac.ir) دانشگاه مشاهده فرمایند.