ماموریت

نظارت، مشاوره، طراحي، مديريت، اجرا و پشتيباني پروژه هاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات در سطح دانشگاه، شهر، استان و كشور با بهترين سطح كيفيت.

 

 

اهداف و راهبرد‌ها

 

1.       يكپارچه‌‌سازي كليه فرآيندهاي سازماني به صورت الكترونيكي.

-          مهندسی مجدد، ارتقاء و به روز رسانی نرم افزارهای موجود

-          يکپارچه سازی نرم افزارها با استفاده ازSingle Sign On

-          به کارگيری هويت واحد برای کليه کاربران سيستم‌های دانشگاه

 

2.      پشتيباني از كليه سيستم‌هاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات.

-          ايجاد يك سيستم براي مديريت تعمير و نگهداري تجهيزات مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات در سطح دانشگاه

-          ايجاد سيستم مناسب جهت ارائه خدمات گوناگون به مشتريان مركز

 

3.      مديريت و اجراي كليه پروژه‌هاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه.

-          انتخاب و پياده‌سازي روش‌هاي صحيح مديريت و كنترل پروژه

 

4.      مديريت دانش در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات.

-          تهيه استانداردهاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات

-          تهيه پايگاه جامع از اطلاعات فني مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات

-          مستند سازي دانش‌هاي موجود در مركز

-          ايجاد سيستمي جهت دريافت و ارزيابي ايده هاي كاركنان

 

5.      تحقيق و پژوهش در زمينه توسعه، بهبود و ارتقاي مداوم سيستم هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات.

-          ايجاد پژوهشكده فناوري اطلاعات و ارتباطات

-          انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي جهت بومي‌سازي فناوري اطلاعات و ارتباطات

-          تعريف پروژه‌هاي دانشجويي جهت افزايش توان دانشجويان و بهره‌گيري از پتانسيل آ‌ن‌ها

 

6.      آموزش و اطلاع رساني در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات.

-          تربيت و آموزش پرسنل فناوري اطلاعات و ارتباطات

-          آموزش و ارتقاي سطح دانش عمومي در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات

-          نشر دستاوردهاي مركز در كنفرانس‌ها و مجلات معتبر جهاني

-          برقراري ارتباط و تعامل با ساير مراكز مشابه در سطح جهان

-          گسترش آموزش مجازي

-          ايجاد كتابخانه ديجيتال

 

7.   بررسي تكنولوژي‌هاي روز دنيا در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات و به روزآوري چشم اندازها و اهداف در راستاي كمك به برنامه‌ريزي راهبردی فناوري اطلاعات و ارتباطات.

 

8.      ايجاد امنيت و پايداري مناسب در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات.

-          تقويت مركز داده دانشگاه به عنوان يك مركز داده قوي در استان

-          بهبود و ارتقاء عرض باند اينترنت دانشگاه وتقويت آن

-          استقرار سيستم جامع مديريت ا منيت

-          ايمن‌سازی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سيستم‌های دانشگاه

 

8.   بهينه سازي ساختار مركز، قوانين، فرآيندها و جايگاه آن در سطح دانشگاه.

-          بررسي و انتخاب سيستم‌هاي كنترل و بهبود كيفيت در بخش‌هاي مختلف مركز جهت بهينه‌سازي فرآيندهاي جاري

-          آموزش مفاهيم مديريتي به مديران بخش‌ها

-          استخدام افراد شايسته و ايجاد انگيزش در افراد

 

9.   مشاوره در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات.

-          همكاري با سازمان‌ها و نهادهاي مختلف علمي و پژوهشي از طريق مديريت ارتباط دانشگاه با   صنعت و جامعه

-          كمك به ساير دانشگاه‌ها در استقرار فناوري اطلاعات و ارتباطات