راهنمای اتصال به سرور FTP

برای اتصال از دو روش File Sharing و FTP می توانید استفاده کنید که در ویندوز XP فقط روش FTP قابل استفاده می باشد.