دوشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٧
فرم درخواست
فرم درخواست رایانامه دانشگاهی دانشگاه سمنان (بادقت پرشود)
نام : *
نام خانوادگی : *
Last Name : *
first Name : *
کد ملی : *

شماره پرسنلی-دانشجویی :

کارمندان و اساتید همان کد ملی خود را وارد نمایند.

*
وضعیت حال حاضر :  
تلفن همراه : (با صفر وارد شود) *

رایانامه فعلی

(برای ارسال رایانامه دانشگاه به این آدرس مثلا yahoo یا gmail :

*
رشته تحصیلی یا تخصصی : *
نوع ارتباط با دانشگاه : *
رایانامه پیشنهادی : *
رایانامه قبلی از دانشگاه سمنان داشته ام مایل به تغییر آن می باشم بلی خیر

در صورت داشتن رایانامه قبلی از سمنان با پسوند های

students.semnan.ac.ir یا sun.semnan.ac.ir یا profs.semnan.ac.ir آن را در فیلد روبرو وارد نمایید.

در صورتیکه این فرم را قبلا پر نموده اید و رایانامه برای شما ارسال نگردیده لطفا فرم را دوباره پر ننمایید و با شماره روبرو یا رایانامه
پشتیبانی تماس بگیرید لازم به ذکر است به درخواست های پشتیبانی که به رایانامه ارسال گردد با اولویت بیشتر پاسخ داده خواهد شد.

support2@semnan.ac.ir Tel : 02331535003
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*

Copyright 2018 © Semnan University. :: It.semnan.ac.ir 
Net@semnan.ac.ir

کلیه حقوق این سایت به مرکز  فناوری اطلاعات دانشگاه سمنان تعلق دارد.