پنج شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٦
پروژه های انجام شده


تغییر شیوه دسترسی به شبکه اینترنت در دانشگاه از طریق Hotspot
دسترسی به اینترنت برای شبکه های بی سیم در دانشگاه و خوابگاه به صورت hotSpot در حال تغییر است و در فاز اول ساختمان های سازمان مرکزی ، دانشکده انسانی و محوطه از این امکان برخوردار شده اند.
 ٠٩:٣٩ - شنبه ٦ آبان ١٣٩٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
پوشش صددرصدی وایرلس درخوابگاه فرهیبختگان
خوابگاه فرهیختگان تحت پوشش صددرصدی اینترنت بیسیم قرار گرفت.
 ٠٥:٤٨ - دوشنبه ١٠ آبان ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
پوشش صددرصدی وایرلس درخوابگاه فرزانگان
خوابگاه فرزانگان تحت پوشش وایرلس قرار گرفت.
 ٠٥:٤٣ - دوشنبه ١٠ آبان ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
راه اندازی فیبر نوری خوابگاه دانش
فیبر نوری خوابگاه دانش راه اندازی شد.
 ٠٥:٢٩ - دوشنبه ١٠ آبان ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
پوشش کامل وایرلس در خوابگاه دانش
پوشش کامل وایرلس در خوابگاه دانش محقق شد.
 ٠٥:٢٠ - دوشنبه ١٠ آبان ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
تجهیز خوابگاه فرزانگان به اینترنت بیسیم
تجهیز بلوک 3 خوابگاه فرزانگان به اینترنت بیسیم
 ٠٥:٤٤ - شنبه ١ آبان ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
پوشش صددرصدی وایرلس درپردیس شهدا
پردیس شهدا تحت پوشش صددرصدی وایرلس قرار گرفت.
 ٠٥:٢٨ - دوشنبه ١٩ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
پوشش صددرصدی وایرلس درخوابگاه فرهنگ
خوابگاه فرهنگ تحت پوشش صددرصدی وایرلس قرار گرفت.
 ٠٥:٢٠ - دوشنبه ١٩ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
پوشش کامل وایرلس در دانشکده علوم انسانی
پوشش کامل وایرلس در دانشکده علوم انسانی
 ١١:٣٤ - شنبه ١٧ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
تغییر نحوه اتصال کاربران دانشگاه به اینترنت
نحوه اتصال کاربران دانشگاه به اینترنت تغییر یافت.
 ١٠:٢٤ - شنبه ١٧ مهر ١٣٩٥ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>

Copyright 2018 © Semnan University. :: It.semnan.ac.ir 
Net@semnan.ac.ir

کلیه حقوق این سایت به مرکز  فناوری اطلاعات دانشگاه سمنان تعلق دارد.