دوشنبه ٢٦ آذر ١٣٩٧
همکاران
 
 
تصویر
نام و
 نام خانوادگی
پست سازمانی
تلفن
 داخلی
تلفن 1   2تلفن دورنگار پست الکترونیکی توضیحات آدرس
اسداله محمدنژاد مسئول شبکه دانشگاه 3861
5000
31533861
31535000
333654311 31539500  admin  @  semnan.ac.ir
 net  @  semnan.ac.ir
مسئول شبکه دانشگاه، سرویس اینترنت ، مرکزداده سازمان مرکزی
 

محمد شهاب

کارشناس فناوری اطلاعات

5006

31535006

-

31539500

 shahab  @ semnan.ac.ir

پشتیبانی کاربران ADSL

- شبکه ابری - VDI


سازمان مرکزی

حمیدرضا دیهیم فر

کارشناس فناوری اطلاعات

5002

31535002

  -

31539500

   hr.deihimfar  @ semnan.ac.ir

سخت افزار مستند سازی - راه اندازی شبکه

سازمان مرکزی

محمد رزاقی

کارشناس فناوری اطلاعات

5001

31535001

-

31539500

 razzaghi  @ semnan.ac.ir

تولید نرم افزار -کلاس های مجازی

سازمان مرکزی

علیرضا محمدنژاد

کارشناس فناوری اطلاعات

5007

31535007

-

31539500

 m1211  @ semnan.ac.ir

سامانه های دانشگاه

اتوماسیون اداری

سازمان مرکزی

امیرحسین مولایی

کارشناس فناوری اطلاعات

5003

31535003

-

31539500

 support2  @ semnan.ac.ir

سرویس ایمیل دانشگاه

- پشتیبانی اینرنت

سازمان مرکزی

 

مریم طوسی

کارشناس فناوری اطلاعات

5009

31535009

 -

31539500

m_toosi  @ semnan.ac.ir

وب سایتها

مجلات -ایتنتیکیت

سازمان مرکزی

                   
 

 

Copyright 2018 © Semnan University. :: It.semnan.ac.ir 
Net@semnan.ac.ir

کلیه حقوق این سایت به مرکز  فناوری اطلاعات دانشگاه سمنان تعلق دارد.