جمعه ٣١ شهريور ١٣٩٦
دریافت نرم افزارهای وب کنفرانس

نرم افزارهای مورد نیاز جهت  استفاده از سیستم کلاس آنلاین ؛ وب کنفرانس (Webinar) :


Flash Players

Adobe Shockwave Player v12.2.4.194 6d1qp9s

Adobe Flash Player v22.0.0.192 NPAPI (for mozilla firefox [32/64 bit]): 6d1qp9s

Adobe Flash Player v22.0.0.192 PPAPI (for chrome [32/64 bit]):6d1qp9s

Adobe Flash Player v22.0.0.192 ActiveX (for internet explorer [32/64 bit]):6d1qp9s

 

Java Runtime Error (JRE)

java SE Runtime Environment v8.0 Update 102 [32 bit]:6d1qp9s

java SE Runtime Environment v8.0 Update 102 [64 bit]:6d1qp9s

 

Webinar Tools

Adobe Connect v2.4.10 for Android 6d1qp9s

Add-in adobe connect For Windows 9.79.355: 6d1qp9s

Add-in adobe connect For MAC 9.79.355: 6d1qp9s

ADOBE® CONNECT™ DESKTOP ( Application For Windows)6d1qp9s

Adobe Air 24 For Windows 6d1qp9s

Adobe Air 25 For Android ARM Chipset6d1qp9s

Adobe Air 25 For Android X86 Chipset6d1qp9s

Fum Persain Keyboard:  6d1qp9s

production of Electronic content

BB FlashBack Pro v5.15.0 Build 4020 : href="uploads/adobe/BB.FlashBack.Pro.v5.15.0.Build.4020.zip"> 6d1qp9s

 

Video File Convertor

FormatFactory.v3.6.0.0 :  6d1qp9s

 


 

Copyright 2017 © Semnan University. :: It.semnan.ac.ir 
Net@semnan.ac.ir

کلیه حقوق این سایت به مرکز  فناوری اطلاعات دانشگاه سمنان تعلق دارد.